Astma, Dyspnø (Øp60)

B: Lidt anteriort fra midten af fossa triangularis, lodret under Hypertoni-punktet (Øp59), i overgangen mellem forreste og midterste tredjedel af fossa triangularis.

I: Astma bronkiale, hoste, åndenød.

K: Punktet er som astmapunkt "ulogisk" beliggende, men virkningen kan evt. forklares som "N7-effekt", dvs. punktet - der zonemæssigt snarere må betragtes som nyrepunkt - sætter Nyren i stand til igen at "modtage" qi fra Lungen. Udfra denne rationale burde punktet ligeledes have en svednedsættende og styrkende effekt. Desuden har hele den øvre ydre del af fossa triangularis en kølende effekt på varm Lever-vind, - en sygdomsfaktor der kunne tænkes som udløser for psykogen astma, eller i forbindelse med "bronkial-spasme-vind".

Som andre indgangsvinkler til astma bronchiale kan nævnes "Sympaticus" (Vegetativum-1), Pingchuan, Binyre (ACTH), bronkie-zonerne samt de øvre thorakalsegmenter på anthelix.