Disclaimer

Akuteket er et pædagogisk-vejledende tilbud, der vil skabe overblik og tilgængelighed, og selvom især AkuTutor er tilrettelagt som et diagnostisk-terapeutisk værktøj, kan systemet ikke erstatte terapeutens endelige kliniske beslutning og ansvar.

Materialet i akuteket er rechercheret og krydschecket i utallige kilder for at opnå den højest mulige grad af pålidelighed. Alligevel er det naturligvis umuligt at producere en fejlfri bog eller et fejlfrit internetsystem af en størrelse som Akuteket, og som altid vil den endelige kliniske success (og det kliniske ansvar) ligge i hænderne af den akupunktør eller urteterapeut, der omsætter papirets/nettets viden og visdom til klinisk fornuft og helbredelse. Og det skal således understreges, at forfatteren (Eckhard Bick) og firmaet (GrammarSoft) bag Akuteket hverken kan elle vil påtage sig det endelige ansvar for virksomheden eller ubetænkeligheden af de i materialet anførte behandlingskoncepter. Det samme gælder doseringer og kontraindikationer for indkøbte urteprodukter, hvor man i tvivlstilfælde bør henholde sig til produktoplysninger og pakningsbilag.

Informationerne i infoteket er kompileret mellem 2000 og 2009, og støtter sig bl.a. til forfatterens bøger (Klassisk Akupunktur 2002-2008, Øreakupunktur 2000-2003 og Kinesisk Urtemedicin 2001), men selvom Akuteket således også kan forstås som et søgeredskab til disse, går især den interaktive AkuTutor langt ud over hvad der kan udtrykkes i bogform. For at opnå denne "kunstige intelligens", er der benyttet avancerede statistiske metoder og sprogteknologisk programmering, men disse kan i sagens natur også tage fejl, og de kan ikke erstatte sund klinisk fornuft og erfaring, så det endelige terapeutiske ansvar vi naturligvis fortsat påhvile den kliniske bruger. Især skal det understreges, at enkelturterne i Akuteket skal forstås som et redskab til at forstå, analysere og sammenligne sammensætningen af blandingsrecepturer, og ikke til at erstatte disse.

Det pointeres desuden, at forfatteren og GrammarSoft Aps. ikke sælger urter eller andre helseprodukter, og at Akuteket således er uafhængig og ikke har et sekundært salgssigte, og ikke er forpligtet overfor nogen anden leverandør, klinik eller tjenesteudbyder. De kommercielle urteprodukter der nævnes, sælges ikke igennem Akuteket, og Akuteket påtager sig ikke noget ansvar for leveeringsmuligheder, produktkvalitet eller indholdet af disse.