Uddannelsen i

KLASSISK AKUPUNKTUR

Akupunkturskolen i Århus

Tel. 22292756
e-mail: eckhard.bick@mail.dk

Download folder 

HVORFOR AKUPUNKTUR?

Interessen for akupunktur har i Danmark de senere år været støt stigende, både blandt terapeuter, der søger nye effektive veje til sygdomsbehandling og forebyggelse, og i den almene offentlighed. Mange patienter føler sig utrygge eller ligefrem svigtet i vores stadigt mere teknologiprægede samfund, og efterlyser derfor et holistisk behandlingsalternativ, der sætter det enkelte menneske i centrum.

Akupunktur er et selvstændigt medicinsk system på lige fod med det vestlige. Gennem tiderne har akupunkturen indsamlet en uendelig skat af viden om den menneskelige krop og psyke, og om deres sygdomme. Systemet tager højde for de hårde anatomiske facts, men gør det ud fra en holistisk og filosofisk inspireret synsvinkel. Akupunkturen er måske idag det område, hvor traditionel erfaringsbaseret medicin og fysiologisk forklarende forskning er kommet tættest på hinanden.

Fællesfundament for en vellykket akupunktur-behandling er en god (østlig) diagnose. Man har så valget om man vil behandle de relevante akupunkturpunkter med klassisk nåleakuppunktur, el, akutryk, moxa (varme), eller laser. Punktsættet i dets helhed udgør et regulerende budskab til kroppen. Akupunktur er i sit væsen en homøostatisk signalterapi, det vil sige, den skaber ligevægt ved at fortælle kroppen, hvor den skal rette op på sine ubalancer. Det er i sidste ende kroppen selv, der gør arbejdet, - og selv akupunkturens kemiske virkemidler, fx. de smertestillende endorfiner, udskilles af kroppen selv, og vil derfor ikke give bivirkninger som man kender dem fra farmaceutisk medicin. Enestående for akupunktur er også, at det kan bruges til forebyggelse lige såvel som til behandling, udfra en såkaldt "konstitutionel diagnose".

Som supplement til selve akupunktur-behandlingen kan man udfra den samme diagnose og efter de samme principper ordinere kinesiske urterecepturer, eller tilrettelægge en terapeutisk-konstitutionel kostvejledning. Også visse mere vestligt inspirerede metoder kan med fordel integreres, fx. øreakupunktur og muskulære trigger-punkter.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender sig til interesserede fra såvel den alternative som den etablerede sundhedssektor, der vil bruge akupunktur og TCM (Traditional Chinese Medicine) - med eller uden nåle. Deltagere, der allerede har et terapeutisk ståsted i den alternative medicin, fx zoneterapeuter, vil få gavn af det omfattende kinesisk-østlige diagnoseapparat, der udgør en væsentlig del af stoffet og formidles på en tværfaglig måde. Ligeledes vil jeg forsøge hele tiden at "oversætte" mellem akupunkturbegreber og vestlig krops- og sygdomsforståelse, for at hjælpe den enkelte at integrere det årtusinde gamle viden fra akupunkturens verden i hans eget terapeutiske univers.

FORKUNDKSABER

For at få fuldt udbytte af undervisningen, skal du have nogle forkundskaber. Du skal have afsluttet eller være i gang med fagene Anatomi & Fysiologi på sygepleje/zoneterapi-niveau (200 timer). Fagene Sygdomslære (100 timer) og Sundhedspsykologi (50 timer) indgår også i uddannelsen, men kan læses sideløbende på Logos (Datoer og tilmelding på www.zoneterapiswkolen.dk). Eksamensbevis fra de nævnte fag skal foreligge før den afsluttende eksamen i akupunktur, men der gives dispensation fra en tidligere uddannelse (fx sygeplejersker, fysioterapeuter, kiropraktorer, zoneterapeuter m.m.). Og så skal du kunne lide at arbejde med mennesker!

UNDERVISNINGEN

I grunduddannelsen (1. år) gennemgås "håndværket": Akupunktur-punkter og -meridianer, stikteknik, akupunkturens syn på krop og psyke, diagnsosebegreber samt generel akupunkturpatologi. Den røde tråd i overbygningen (2. år) er dels en systematisk gennemgang af de individuelle syndromer i TCM (Traditional Chinese Medicin) med tilhørende tunge/puls-diagnose og akupunkturterapi, dels en introduktion til kinesisk urtemedicin og kostvejledning med udgangspunkt i de samme syndromer. Desuden indgår supplerende specialemner som øreakupunktur, håndakupunktur, ekstrapunkter ("new points") m.m.

Kurset rummer desuden en introduktion til historie, filosofi og nuværende brug af alternativ medicin i Østen, og formidler praktisk viden om akupunktørens arbejdsbetingelser i Danmark, om hvordan man tager en god sygehistorie og hvordan akupunkturens muligheder (og begrænsninger) kan præsenteres udadtil på en videnskabelig-statistisk basis.

Undervisningen understøttes af nogle af de største lærebøger på markedet ("Klassisk Akupunktur", "Øreakupunktur" og "Kinesisk Urtemedicin I+II"). Bøgerne er skrevet på dansk og kan også bruges til at arbejde selvstændigt med stoffet derhjemme, eller som opslagsværk i klinikken. Supplerende bruges kompendier og kopier indenfor specialemnerne, samt med visuelle redskaber som overhead-plancher, lysbilleder o.l., og der bruges en del "manuel" øvetid på korrekt og effektivt at lokalisere og stikke/trykke de enkelte akupunkturpunkter.

Der lægges vægt på, at eleven efter kursets afslutning umiddelbart vil kunne overføre den erhvervede viden, diagnose- og terapi-teknik også til "nålefri akupunktur", dvs. fx. laser- eller tryk-akupunktur.

SUPPLERENDE FAG:

I forbindelse med den nye registreringsordning for akupunktører (RAB) kræver akupunktørernes fagforeninger fremover i tillæg til den egentlige akupunkturundervisning på nu 300 timer, følgende tillægsemner:

(a) 50 timers introduktion til andre alternative behandlingsformer, klinikvejledning/journalføring, etik/sundhedslovgivning

(c) 30 timer klinisk praktik

(d) grundkursus i førstehjælp (12 timer, fx fra Røde Kors).

Fagene er ikke eksamensstof, og kan ligesom anatomi/fysiologi, sygdomslære og psykologi dispenseres, hvis man har dem fra en tidligere uddannelse. Mens "andre alternative terapier" indgår i det samlede forløb på Akupunkturskolen, skal man selv sørge for at få (eller genopfriske) et førstehjælpskursus og tage initiativ til enkelte dages praktikophold på danske akupunkturklinikker.

NIVEAU:

Kurset ligger på et højt og professionelt niveau, der både kræver motivation og hjemmelæsning, men til gengæld vil man forholdsvis hurtigt kunne anvende sin viden i praksis. Min undervisningsfilosofi er, at man bedst kan tilegne sig specialviden, når man først har fået et overblik og har opbygget et slags mentalt landkort, som man fremover kan sætte nye ting på plads i. Derfor vil de fleste vigtige punkter og begreber blive introduceret allerede på grundkursusniveau (1.år). Vil man siden udvide sin horisont med fx. et praktikforløb eller en studietur til Kina, så kan dette forholdsvis nemt lade sig gøre allerede på overbygningsniveau (2.år).

EKSAMEN:

Forløbet afsluttes efter 2 år med skriftlig og mundtlig eksamen, der afholdes i samarbejde med og godkendes af akupunktørernes fagforening, DA (Danske Akuppunktører). Som led i en koordineret uddannelsesreform udbydes eksamen nu på et højere fagligt niveau end det tidligere 1-årige grundkursuseksamen, idet en del overbygningsemner bliver inddraget som pligtstof (dog ikke kinesisk urtemedicin, der undervises som "grundigt orienteringsfag").

KURSETS INDHOLD:

1. Meridiansystemet og qi-systemet

2. Akupunkturpunkter og teknik

- Almen punktlære: De 5 elementpunkter, Mu-, Shu-, Xi-, Yuan- og Luo-punkter, Styrepunkter, influentalpunkter, koblingspunkter

- Speciel punktlære: Punktlokalisering, indikationer, lokal-, distal-, segment-effekt, moder-/sønpunkter, sygdomsfaktorvirkning, symptomatiske og special-effekter

3. Akupunkturens sygdomslære

- Diagnosemetoder, bl. a. tungediagnose & pulsdiagnose

- Sygdomsfaktorerne: de 6 "klimatiske" og de 7 psykiske

- Sygdomsparametrene: fx. Shi & Xu (over- og undertilstande)

- Sygdomsmodeller: 5-element-loven (Sheng-/Ko-cyklus), organuret, luo-system, TCM-syndromer, de 4 niveauer og de 6 stadier

4. Teknik

- Nåleteknik: nåletyper, sterilitet, stikteknik, kontraindikationer

- Nålefri akupunktur: El-akupunktur, moxa, akutryk, sugekopper

- Specialsystemer: øreakupunktur, skalpakupunktur, håndakupunktur

5. Kinesisk urtemedicin og kostvejledning

- Klassifikation: Smag, "temperatur", fokusurter, kombinationsregler

- Terapeutisk urtekvalifikation i 21 hovedklasser, fx. biao-åbnende, xue-kølende, yin-nærende urter, qi- og yang-tonika etc.

- Gennemgang af de vigtigste individuelle urter og urterecepturer

RAMMEN:

Akupunkturskolen i Århus har eksisteret i 27 år og løbende arrangeret kurser i klassisk akupunktur og TCM. Uddannelsen og undervisnings-niveauet er godkendt af fagforeningen Danske Akupunktører, som også registrerer og rådgiver færdiguddannede akupunktører. Man får således mulighed til at arbejde som akupunktør RAB efter gældende regler (Registreret Alternativ Behandler).

Selv om kurserne er åbne for alle, har der altid været mange zoneterapeuter blandt eleverne. Det syntes derfor naturligt at søge et tættere samarbejde med en zoneterapiskole, og Logos, i hvis fysiske rammer undervisningen er foregået siden efteråret 1995, har med sit brede og professionelle uddannelseskoncept været et oplagt valg.

LÆREREN:

Jeg hedder Eckhard Bick og har autorisation både som dansk læge og som akupunktør. Jeg er altid gået ind for gensidig forståelse og konstruktivt samarbejde mellem den alternative og den etablerede sundhedssektor. Bl.a. har jeg været med til at starte Center for Integreret Medicin op i Århus, og jeg har 30 års undervisningserfaring i medicinske fag for alternative behandlere. Siden 1988 har jeg uddannet akupunktører indenfor klassisk akupunktur, både på begynder- og forsætterniveau.

LOGOS:

Logos er en Zoneterapeutskole på højt niveau. Skolen har flere hold til anatomi og fysiologi, patologi samt zoneterapi, kost, psykologi og alternativ patologi. Der er en række timelærere knyttet til skolen samt en masse spændende gæstelærere til kurser og foredrag.

Der findes ingen kantine, men et køkken til kaffe/the-brygning samt et køleskab til den medbragte mad. Der er gode parkeringsmuligheder og der kører bus og tog næsten til døren.

FORLØBET:

Kurset foregår som aftenundervisning med 6 lektioner à 45 minutter, ca. hver anden uge (kl. 16.30 - 22), samt enkelte weekender, med en sommerpause midt i forløbet. Undervisningsdatoer på 1.år (grundkursus) er normalt tirsdage, på 2.år (overbygning) onsdage. Undervisningen foregår på Zoneterapeut-skolen Logos (Frederiksgade 79, 8000 Århus C). Startdato er onsdag, den 15. september 2015, og der afholdes eksamen i juni 2017.

HVAD KOSTER DET?

Den samlede pris for begge års akupunkturundervisning, plus "introduktion til andre alternative terapier", er enten kr. 41.100,- som månedsrater eller kr. 37.000,- (med 10% kontantrabat) ved betaling i 2 rater ved undervisningsårenes start. Prisen er inkl. kopier, nåle og eksamensgebyr, dog ekskl. lærebøger (4 grundbøger, der i alt koster kr. 2.000,-). Der betales et depositum (kr. 2.000,-) ved tilmeldingen (giro 3627-16952451 [Logos]), månedsrater (kr. 2.000,-) eller kontantbeløb betales til underviseren (Eckhard Bick, giro 1199-6964737).

TILMELDING OG INFORMATION:

Zoneterapeutskolen Logos, v/ Janni Almosetoft

Frederiksgade 79, 8000 Århus C, Tel.87 46 45 25, Internet: www.zoneterapiskolen.dk/kurseruddannelse/

Har du spørgsmål angående kursets indhold, eller akupunktørens arbejdsbetingelser i Danmark, kan du også ringe direkte til læreren:

Læge og akupunktør Eckhard Bick

Tel.22 29 27 56, e-mail: eckhard.bick @ mail.dk

Akupunktur + TCM: En Integreret Uddannelse

Uddannelsen har siden undervisningsåret 2000 haft en niveauintegreret struktur, idet det gamle grundkursus i klassisk akupunktur og den tidligere frivillige og "eksamensløse" TCM-overbygning blev integreret i et samlet forløb på 2 år. Timetallet er blevet forøget flere gange de senere år, og der er nu over 350 timer i kernefagene (jf. ovenfor). Emneintegrationen og det øgede timetal muliggør en række indholdsmæssige og pædagogiske forbedringer, og det højnede eksamensniveau vil være med til at fremtidssikre uddannelsen.

Akupunkturskolen i Århus v/ Eckhard Bick

i samarbejde med Zoneterapeutskolen Logos
v/ Janni Almosetoft